Bản đồ đố vui cho Minecraft 1.12.2:

Bản đồ đố vui cho Phiên bản Minecraft:

1.20.4 1 1.20.2 4 1.20.1 5 1.20 1 1.19.3 1 1.19.2 2 1.17.1 1 1.16.4 2 1.16.2 1 1.16 1 1.15.2 2 1.14.4 1 1.14.3 1 1.14.2 3 1.14.1 1 1.14 1 1.13.2 5 1.12.2 1

Phổ biến Bản đồ đố vui cho Minecraft 1.12.2: