cho Minecraft 1.14.2:

cho Minecraft by version:

Tải về Yet Another "What Doesn't Belong" Map cho Minecraft 1.14.2

Yet Another "What Doesn't Belong" Map

Đó là một bản đồ "Cái gì không thuộc về". Kiểm tra kiến ​​thức Minecraft của bạn trong ba mươi cấp độ và bảy cấp độ thưởng. Nếu bạn muốn chơi, hãy đọc ......

v1.14.2 Tải về (47 mb)
Tải về True or False cho Minecraft 1.14.2

True or False

Một bản đồ đố ngắn đúng hoặc sai với một kết thúc tiện lợi. Bản đồ này phù hợp với nhiều người chơi (mặc dù có thể hơi chật chội) trong 1.14.2+....

v1.14.2 Tải về (646 kb)
Tải về EXTREME's Don't Belong cho Minecraft 1.14.2

EXTREME's Don't Belong

Còn một bản đồ kiểu khác Không thuộc về Belong, nhưng lần này là TUYỆT VỜI! Bạn sẽ bị thổi bay bởi những câu đố mà bản đồ này đưa ra. Và bạn sẽ không là ......

v1.14.2 Tải về (3 mb)

Phổ biến cho Minecraft 1.14.2: