Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.13.2:

Bản đồ thành phố cho Phiên bản Minecraft:

1.19.3 1 1.18.2 2 1.18.1 2 1.17.1 1 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 1 1.16.3 1 1.14.4 3 1.14.2 1 1.14 1 1.13.2 2 1.13.1 1 1.12.2 7 1.11.2 1 1.10.2 2 1.9.2 1 1.9 2 1.8.9 1 1.8.4 1 1.8 1 1.7.10 4 1.6.4 2 1.3.2 1

Tải về Komodo Island cho Minecraft 1.13.2

Komodo Island

Một hòn đảo với một loạt các tòa nhà và cấu trúc khác nhau. Tất cả các tòa nhà được trang bị đầy đủ!...

v1.13.2 52 mb Đọc thêm →
Tải về Ruins of Corpium cho Minecraft 1.13.2

Ruins of Corpium

Khám phá một thành phố cũ bị phá hủy .. đầy tàn tích....

v1.13.2 4 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.13.2:

Một hòn đảo với một loạt các tòa nhà và cấ

Tải về (52 mb)

Khám phá một thành phố cũ bị phá hủy .. đầy

Tải về (4 mb)