Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.8:

Bản đồ thành phố cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 1 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 1 1.16.3 1 1.14.4 3 1.14.2 1 1.14 1 1.13.2 2 1.13.1 1 1.12.2 6 1.11.2 1 1.10.2 2 1.9.2 1 1.9 2 1.8.9 1 1.8.4 1 1.8 1 1.7.10 4 1.6.4 2 1.3.2 1

Tải về Tazader City 2015 cho Minecraft 1.8

Tazader City 2015

Đóng gói với tòa nhà chọc trời, sân vận động và khách sạn, bản đồ này sẽ mang đến cho bạn nhiều giờ vui vẻ và thật tuyệt vời để khám phá với bạn bè....

v1.8 9 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.8:

Đóng gói với tòa nhà chọc trời, sân vận độn

Tải về (9 mb)