Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.9.2:

Bản đồ thành phố cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 1 1.19.3 1 1.19.2 1 1.19 3 1.18.2 3 1.18.1 2 1.17.1 1 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 1 1.16.3 1 1.14.4 3 1.14.2 1 1.14 1 1.13.2 2 1.13.1 1 1.12.2 7 1.11.2 1 1.10.2 2 1.9.2 1 1.9 2 1.8.9 1 1.8.4 1 1.8 1 1.7.10 4 1.6.4 2 1.3.2 1

Tải về Project Zearth cho Minecraft 1.9.2

Project Zearth 13.1

Một thế giới đầy những thành phố, thị trấn, làng mạc và nhiều hơn nữa. Khám phá bí ẩn, mở khóa bí mật và trở thành một phần của bản đồ cổ điển này....

v1.9.2 308 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.9.2:

Một thế giới đầy những thành phố, thị trấn

Tải về (308 mb)