Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.8.4:

Bản đồ thành phố cho Phiên bản Minecraft:

1.19.3 1 1.18.2 2 1.18.1 2 1.17.1 1 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 1 1.16.3 1 1.14.4 3 1.14.2 1 1.14 1 1.13.2 2 1.13.1 1 1.12.2 7 1.11.2 1 1.10.2 2 1.9.2 1 1.9 2 1.8.9 1 1.8.4 1 1.8 1 1.7.10 4 1.6.4 2 1.3.2 1

Tải về Desert City cho Minecraft 1.8.4

Desert City 1.2

Desert City v1.2 đã hoàn tất! Hiện tại có thêm một tòa nhà chung cư, và một sân bay đã được tân trang lại hoàn toàn với một nhà ga hoàn toàn mới!...

v1.8.4 46 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.8.4:

Desert City v1.2 đã hoàn tất! Hiện tại có thêm m�

Tải về (46 mb)