Bản đồ PvE cho Minecraft 1.14.3:

Bản đồ PvE cho Phiên bản Minecraft:

1.20.4 2 1.20.1 3 1.19.3 2 1.19.2 5 1.19.1 2 1.19 4 1.18.2 3 1.18.1 3 1.17.1 7 1.16.5 2 1.16.3 2 1.16.1 2 1.14.3 4 1.14.2 2 1.14 2 1.13.2 6 1.12.2 4 1.12 3 1.11.2 3 1.11 3 1.10.2 3 1.10 4 1.9.4 1 1.9.2 1 1.9 3 1.8.9 5 1.8.8 6 1.8.1 3 1.8 11 1.7 1

Tải về Basebuilders Minigame cho Minecraft 1.14.3

Basebuilders Minigame 2.0

Minigame basebuilders là gì? Bạn xây dựng một căn cứ, bạn bảo vệ nó khỏi thây ma! Thật dễ dàng, phải không? Hoặc là nó?...

v1.14.3 2 mb Đọc thêm →
Tải về 4-Arena Kit PvE cho Minecraft 1.14.3

4-Arena Kit PvE

Chơi ở 4 đấu trường khác nhau khi bạn chiến đấu với nhiều loại mob khác nhau, có cả 3 chiều, cộng với bản đồ ảo giác! Tính năng 6 bộ dụng cụ bắt đầu và 4 ......

v1.14.3 6 mb Đọc thêm →
Tải về Chunk Defense cho Minecraft 1.14.3

Chunk Defense

Sống trong một cái chuồng lớn khi bạn xây dựng căn cứ của mình và chống lại 100 đợt quái vật....

v1.14.3 4 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PvE cho Minecraft 1.14.3:

Sống trong một cái chuồng lớn khi bạn xây dựng

Tải về (4 mb)

Chơi ở 4 đấu trường khác nhau khi bạn chiến đ

Tải về (6 mb)

Minigame basebuilders là gì? Bạn xây dựng một căn

Tải về (2 mb)