Bản đồ PvE cho Minecraft 1.9:

Bản đồ PvE cho Phiên bản Minecraft:

1.20.1 3 1.19.3 2 1.19.2 5 1.19.1 2 1.19 4 1.18.2 3 1.18.1 3 1.17.1 7 1.16.5 2 1.16.3 2 1.16.1 2 1.14.3 4 1.14.2 2 1.14 2 1.13.2 6 1.12.2 4 1.12 3 1.11.2 3 1.11 3 1.10.2 3 1.10 4 1.9.4 1 1.9.2 1 1.9 3 1.8.9 5 1.8.8 6 1.8.1 3 1.8 11 1.7 1 1.2.5 1

Tải về The Skeleton Army cho Minecraft 1.9

The Skeleton Army

Một bản đồ ngắn và ngọt ngào về việc đánh bại một đội quân bộ xương....

v1.9 1 mb Đọc thêm →
Tải về Winterhold Arena cho Minecraft 1.9

Winterhold Arena 1.1

Winterhold Arena là một bản đồ mới liên quan đến chiến đấu trong một đấu trường chống lại những con quái vật theo chủ đề Giáng sinh / Mùa đông tùy chỉnh!...

v1.9 11 mb Đọc thêm →
Tải về Emberforge Keep cho Minecraft 1.9

Emberforge Keep 1.2

Emberforge Keep là một bản đồ dungeon mini mới có liên quan đến việc chinh phục một dungeon trong khi tìm kiếm cướp và đánh bại boss cuối cùng....

v1.9 14 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PvE cho Minecraft 1.9:

Emberforge Keep là một bản đồ dungeon mini mới có

Tải về (14 mb)

Một bản đồ ngắn và ngọt ngào về việc đánh

Tải về (1 mb)

Winterhold Arena là một bản đồ mới liên quan đ�

Tải về (11 mb)