Bản đồ PvE cho Minecraft 1.16.5:

Bản đồ PvE cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 7 1.17 1 1.16.5 1 1.16.4 1 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 1 1.14.4 1 1.14.3 4 1.14.2 2 1.14.1 1 1.14 2 1.13.2 6 1.12.2 4 1.12 3 1.11.2 3 1.11 3 1.10.2 3 1.10 4 1.9.4 1 1.9.2 1 1.9 3 1.8.9 5 1.8.8 6 1.8.1 3 1.8 11 1.7 1 1.4.7 1 1.3.2 1 1.2.5 1

Tải về The Defenders cho Minecraft 1.16.5

The Defenders 1.0.1

The Defenders là một bản đồ Minecraft minigame theo phong cách arcade / PvE, nơi bạn phải bảo vệ dân làng khỏi thây ma trong khi ở trên các trận địa kiên cố. Hô trợ bạn ......

v1.16.5 9 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PvE cho Minecraft 1.16.5:

The Defenders là một bản đồ Minecraft minigame theo

Tải về (9 mb)