Bản đồ PvE cho Minecraft 1.16.3:

Bản đồ PvE cho Phiên bản Minecraft:

1.19.2 2 1.18.1 3 1.17.1 7 1.16.4 1 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 1 1.14.4 1 1.14.3 4 1.14.2 2 1.14.1 1 1.14 2 1.13.2 6 1.12.2 4 1.12 3 1.11.2 3 1.11 3 1.10.2 3 1.10 4 1.9.4 1 1.9.2 1 1.9 3 1.8.9 5 1.8.8 6 1.8.1 3 1.8 11 1.7 1 1.4.7 1 1.3.2 1 1.2.5 1

Tải về Mr.Herobrine's Mansion cho Minecraft 1.16.3

Mr.Herobrine's Mansion

Khám phá các phòng để thu thập chiến lợi phẩm để giúp đánh bại các con trùm. Nhiệm vụ xảy ra ngẫu nhiên. Bạn có phải là đối thủ?...

v1.16.3 10 mb Đọc thêm →
Tải về Monsters Paradise cho Minecraft 1.16.3

Monsters Paradise 1.1

Xây dựng và bảo vệ ngôi làng của riêng bạn. Giết mob và nhận ngọc lục bảo để giao dịch / mua thiết bị ngày càng tốt hơn. Cố gắng sống sót càng nhiều ngày càng tốt. Bạn có phải ......

v1.16.3 14 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PvE cho Minecraft 1.16.3:

Xây dựng và bảo vệ ngôi làng của riêng bạn. G

Tải về (14 mb)

Khám phá các phòng để thu thập chiến lợi phẩm

Tải về (10 mb)