Bản đồ CTM cho Minecraft 1.11.2:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 4 1.20 1 1.19.4 1 1.19.3 4 1.19.2 2 1.19.1 1 1.19 3 1.17.1 6 1.16.5 11 1.16.4 3 1.16.3 2 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 12 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 5 1.8 8 1.7.2 1

Tải về Grove of Wind cho Minecraft 1.11.2

Grove of Wind

Bạn có dám vào khu rừng tuyệt vời của gió? Một Mini-CTM được tạo ra bởi TheCrims! 3 mục tiêu, 1 giờ chơi trò chơi nâng cao tuyệt vời...

v1.11.2 4 mb Đọc thêm →
Tải về Chorus Swap cho Minecraft 1.11.2

Chorus Swap 1.1

Sử dụng trái cây điệp khúc và giao dịch với dân làng để tìm kiếm các khối tượng đài....

v1.11.2 427 kb Đọc thêm →
Tải về Austerity cho Minecraft 1.11.2

Austerity 1.3.2

Bản đồ thứ hai từ nhóm bản đồ CTMCommunity, được thực hiện trong vòng vài tháng bởi 14 nhà lập bản đồ, mỗi người làm việc trên một khu vực riêng lẻ....

v1.11.2 5 mb Đọc thêm →
Tải về Death Run cho Minecraft 1.11.2

Death Run

1 tượng đài, 180 giây, 2 sợi len, 1 trái tim. Bạn muốn trở thành người chơi đầu tiên hoàn thành nó? Hoặc ít nhất, cố gắng hoàn thành nó?...

v1.11.2 2 mb Đọc thêm →
Tải về un-Complete the Monument cho Minecraft 1.11.2

un-Complete the Monument 1.1

Nắm vững các kỹ năng elytra của bạn khi bạn khám phá bầu trời, tìm kiếm các công cụ cần thiết để tiêu diệt các khối khác nhau tạo thành tượng đài....

v1.11.2 616 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.11.2:

1 tượng đài, 180 giây, 2 sợi len, 1 trái tim. Bạn

Tải về (2 mb)

Bản đồ thứ hai từ nhóm bản đồ CTMCommunity, �

Tải về (5 mb)

Bạn có dám vào khu rừng tuyệt vời của gió? M�

Tải về (4 mb)

Sử dụng trái cây điệp khúc và giao dịch với d

Tải về (427 kb)