Bản đồ CTM cho Minecraft 1.8.8:

Bản đồ CTM cho Minecraft by version:

1.12.2 10 1.14.4 10 1.12 8 1.8 8 1.10.2 7 1.8.9 6 1.11.2 5 1.8.8 4 1.13.2 4 1.15.2 4 1.9 2 1.12.1 1 1.7.2 1 1.13.1 1 1.14 1 1.14.3 1

Tải về Frenzy cho Minecraft 1.8.8

Frenzy

Bản đồ này là một CTM Mini lấy cảm hứng từ bản đồ Xekaj và những người vẽ bản đồ CTM khác. Nó bao gồm việc hoàn thành một tượng đài Two-Wool....

v1.8.8 Tải về (4 mb)
Tải về Hypothermia cho Minecraft 1.8.8

Hypothermia

Đây là một bản đồ CTM hardcore nhỏ với chỉ 3 len. Ý tưởng của bản đồ là một thách thức. Sẽ mất vài lần trước khi bạn có thể hoàn thành ......

v1.8.8 Tải về (3 mb)
Tải về End-Bringer cho Minecraft 1.8.8

End-Bringer 1.4

Bạn là một Enderman nhỏ với một nhiệm vụ lớn: Tập hợp 16 nút Runic và đặt chúng trong Leyline, để mở Gateway và cho phép The Queen of The End bắt đầu ......

v1.8.8 Tải về (47 mb)
Tải về SPECTRUM cho Minecraft 1.8.8

SPECTRUM

Spectrum là một bản đồ hoàn chỉnh với nhiều thể loại, tương tự như bản đồ đa dạng. Bao gồm sáu chi nhánh độc đáo (câu đố, parkour, đấu trường, ......

v1.8.8 Tải về (7 mb)

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.8.8:

Bạn là một Enderman nhỏ với một nhiệm vụ lớ

Tải về (47 mb)

Spectrum là một bản đồ hoàn chỉnh với nhiều t

Tải về (7 mb)

Đây là một bản đồ CTM hardcore nhỏ với chỉ 3

Tải về (3 mb)

Bản đồ này là một CTM Mini lấy cảm hứng từ

Tải về (4 mb)