Bản đồ CTM cho Minecraft 1.12.1:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 4 1.20 1 1.19.4 1 1.19.3 4 1.19.2 2 1.19.1 1 1.19 3 1.17.1 6 1.16.5 11 1.16.4 3 1.16.3 2 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 12 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 5 1.8 8 1.7.2 1

Tải về Panda Islands cho Minecraft 1.12.1

Panda Islands

Một bản đồ CTM thú vị bao gồm đầu thay vì len. Bản đồ này có 16 hòn đảo độc đáo và thú vị để khám phá!...

v1.12.1 2 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.12.1:

Một bản đồ CTM thú vị bao gồm đầu thay vì le

Tải về (2 mb)