Bản đồ CTM cho Minecraft 1.13.2:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 4 1.20 1 1.19.4 1 1.19.3 4 1.19.2 2 1.19.1 1 1.19 3 1.17.1 6 1.16.5 11 1.16.4 3 1.16.3 2 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 12 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 5 1.8 8 1.7.2 1

Tải về Dinner with Grandma cho Minecraft 1.13.2

Dinner with Grandma 3.0

Một chút giống như Ant Farm Survival, nhưng ra khỏi Ant Farm .. và CTM....

v1.13.2 4 mb Đọc thêm →
Tải về Terminal Velocity cho Minecraft 1.13.2

Terminal Velocity 1.2.0

Bạn đã trốn thoát! Hay có bạn Bạn sẽ được tự do ... nếu bạn có thể làm cho nó thành một mảnh đến cuối hành lang này, hãy thu thập 3 phím để mở ......

v1.13.2 15 mb Đọc thêm →
Tải về Crimson Torrent cho Minecraft 1.13.2

Crimson Torrent

Chuyến đi nghỉ mát của bạn đến miền bắc đã đi sai lầm khủng khiếp và bây giờ bạn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này. Truy xuất 6 mảnh obsidian để sửa chữa cổng thông tin của bạn ......

v1.13.2 25 mb Đọc thêm →
Tải về Nature cho Minecraft 1.13.2

Nature

Bạn đã sẵn sàng chiến đấu chống lại Gea và quân đội của cô ấy chưa?...

v1.13.2 7 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.13.2:

Bạn đã trốn thoát! Hay có bạn Bạn sẽ được

Tải về (15 mb)

Chuyến đi nghỉ mát của bạn đến miền bắc đ�

Tải về (25 mb)

Một chút giống như Ant Farm Survival, nhưng ra khỏi

Tải về (4 mb)

Bạn đã sẵn sàng chiến đấu chống lại Gea và

Tải về (7 mb)