Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.1:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 5 1.16.5 8 1.16.4 3 1.16.3 1 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 11 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 4 1.8 8 1.7.2 1

Tải về Ground Zero cho Minecraft 1.16.1

Ground Zero

Bản đồ CTM với một nút vặn, lấy ba khối len trong khi toàn bộ thế giới bùng nổ xung quanh bạn....

v1.16.1 16 mb Đọc thêm →
Tải về H.E.A.T cho Minecraft 1.16.1

H.E.A.T

Bản đồ CTM 3 đối tượng với hệ thống chiến đấu rất độc đáo....

v1.16.1 6 mb Đọc thêm →
Tải về Mycelium Madness cho Minecraft 1.16.1

Mycelium Madness

Mycelium Madness là một bản đồ minictm hạng nặng với hai mục tiêu Để giành chiến thắng, bạn phải đặt hai chiếc len ở tượng đài...

v1.16.1 5 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.1:

Bản đồ CTM 3 đối tượng với hệ thống chiến

Tải về (6 mb)

Bản đồ CTM với một nút vặn, lấy ba khối len

Tải về (16 mb)