Bản đồ CTM cho Minecraft 1.9:

Bản đồ CTM cho Minecraft by version:

1.12.2 10 1.14.4 10 1.12 8 1.8 8 1.10.2 7 1.8.9 6 1.11.2 5 1.8.8 4 1.13.2 4 1.15.2 4 1.9 2 1.12.1 1 1.7.2 1 1.13.1 1 1.14 1 1.14.3 1

Tải về Sky Awesome cho Minecraft 1.9

Sky Awesome

Đây là một bản đồ thách thức trên bầu trời. Hoàn thành mục tiêu và tượng đài sẽ được xây dựng tự động cho bạn....

v1.9 Tải về (6 mb)
Tải về The YAW Way cho Minecraft 1.9

The YAW Way

Đây là một bản đồ CTM với bảy khối khác nhau, cuộc phiêu lưu này chứa chiến đấu của đám đông, câu đố, sự sống còn và các nhiệm vụ khác....

v1.9 Tải về (17 mb)

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.9:

Đây là một bản đồ CTM với bảy khối khác nha

Tải về (17 mb)

Đây là một bản đồ thách thức trên bầu trời

Tải về (6 mb)