Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.4:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 5 1.16.5 8 1.16.4 3 1.16.3 1 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 11 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 4 1.8 8 1.7.2 1

Tải về The Ancient Abyss 1.0 cho Minecraft 1.16.4

The Ancient Abyss 1.0 v1.0

Ancient Abyss là một CTM nhỏ với một mục tiêu, lấy cảm hứng từ một máy chủ hạng nặng tên là Deathcake, một máy chủ có trò chơi thay đổi vài ngày một lần....

v1.16.4 8 mb Đọc thêm →
Tải về Christmas Chaos cho Minecraft 1.16.4

Christmas Chaos

Tìm kiếm 6 loại len màu khác nhau cho bộ đồ Giáng sinh mới của bà Claus....

v1.16.4 52 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.4:

Tìm kiếm 6 loại len màu khác nhau cho bộ đồ Giá

Tải về (52 mb)

Ancient Abyss là một CTM nhỏ với một mục tiêu, l

Tải về (8 mb)