Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.2:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 4 1.20 1 1.19.4 1 1.19.3 4 1.19.2 2 1.19.1 1 1.19 3 1.17.1 6 1.16.5 11 1.16.4 3 1.16.3 2 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 12 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 5 1.8 8 1.7.2 1

Tải về Airbourne cho Minecraft 1.16.2

Airbourne

Airbourne là một trường cổ điển Ctm. Bạn cần thu thập 9 len trong các chủ đề khác nhau của các khu vực....

v1.16.2 19 mb Đọc thêm →
Tải về Mapwreck 1 - Broken Realms cho Minecraft 1.16.2

Mapwreck 1 - Broken Realms 1.1

Với hơn 20 người vẽ bản đồ và 16 mục tiêu len đầy đủ được thực hiện trong vòng một tuần ......

v1.16.2 147 mb Đọc thêm →
Tải về Terminal Cliffs cho Minecraft 1.16.2

Terminal Cliffs 1.2.3

Terminal Cliffs là một CTM có 16 ngục tối ngắn nằm trên mặt vách đá cao chót vót....

v1.16.2 6 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.16.2:

Với hơn 20 người vẽ bản đồ và 16 mục tiêu l

Tải về (147 mb)

Airbourne là một trường cổ điển Ctm. Bạn cần

Tải về (19 mb)

Terminal Cliffs là một CTM có 16 ngục tối ngắn n�

Tải về (6 mb)